Over het bos

OERBOSSEN ZIJN EEN SCHATKIST VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Wat is een oerbos?

In plaats van homogene dennen – alle soorten die van nature in het bos voorkomen. In plaats van dicht beplante bomen in rijen – ruimte voor zelf gezaaide struiken, mossen en bloemen. Het leven bloeit in zulke omstandigheden! Een bos dat niet direct of indirect door mensen is gewijzigd, wordt OERBOS genoemd.

In het geval van het bos van Białowieża gaat het niet alleen om het behoud van het erfgoed dat al duizenden jaren bestaat. Maar ook vandaag is dit bos van groot belang. Een natuurlijk bos is een antwoord op de klimaatcrisis, de achteruitgang van de biodiversiteit en het behoud van evenwicht in de natuur. Onderzoek toont aan dat natuurlijke en biodiverse bossen op lange termijn meer CO2 opnemen.

Inwoners van het bos van Białowieża

In 2021 stierven 10 plantensoorten uit in het Woud. Bezorgdheid om de biodiversiteit zal het voortbestaan van degenen die overblijven mogelijk maken.

Lees over de buitengewone geschiedenis van het bos van Białowieża

Betere toekomst

Het behoud van een gezond ecosysteem van het bos biedt een stabiele basis voor de ontwikkeling van het toerisme en is een betrouwbare bron van inkomsten in het perspectief van toekomstige generaties, in tegenstelling tot het kappen van bomen, dat slechts tijdelijke inkomsten oplevert uit de verkoop van hout.

Het betrekken van lokale gemeenschappen is een belangrijk onderdeel van onze missie. Door de natuur te beschermen, zorgen we voor een gezonde leefomgeving en het vooruitzicht om te werken in een bosrijke omgeving, waarbij we profiteren van de voordelen van de natuur.

Zorg samen met ons voor het oerbos voor ons in de toekomst en de volgende generaties!