O puszczy

Las pierwotny to skarb dla przyszłych pokoleń

Czym jest las pierwotny?

Zamiast jednorodnych sosen – wszystkie gatunki naturalnie występujące w Puszczy. Zamiast gęsto sadzonych drzew w rządkach – przestrzeń dla samosiejek krzewów, mchów i kwiatów. W takich warunkach kwitnie życie! Las, który nie został poddany bezpośrednim lub pośrednim modyfikacjom ze strony człowieka nazywamy LASEM PIERWOTNYM.

W przypadku Puszczy Białowieskiej nie chodzi jedynie o zachowanie dziedzictwa, które trwa od tysięcy lat. Ale las ten ma ogromne znaczenie także obecnie. Naturalny las to odpowiedź na kryzys klimatyczny, spadek bioróżnorodności i zachowanie balansu w naturze. Badania dowodzą, że w dłuższej perspektywie naturalne i bioróżnorodne lasy pochłaniają więcej CO2.

Mieszkańcy Puszczy Białowieskiej

W 2021 roku na terenie Puszczy wyginęło 10 gatunków roślin. Troska o bioróżnorodność pozwoli na przetrwanie tych, które pozostały.

Przeczytaj o niezwykłych dziejach Puszczy Białowieskiej

Lepsza przyszłość

Utrzymanie zdrowego ekosystemu Puszczy daje stabilne podstawy rozwoju turystyki i jest pewnym źródłem utrzymania w perspektywie przyszłych pokoleń, w przeciwieństwie do wycinki drzew, która daje jedynie chwilowy dochód przy sprzedaży drewna.

Zaangażowanie lokalnych społeczności jest ważną częścią naszej misji. Chroniąc przyrodę zapewniamy zdrowe środowisko do życia oraz perspektywę pracy w otoczeniu lasu, korzystając z dobrodziejstw natury.

Zadbaj z nami o pierwotny las dla przyszłych nas i kolejnych kolejnych pokoleń!