Over ons

WIJ REDDEN HET BOS EN HAAR BIODIVERSITEIT!

Onze missie

Wij zijn natuurliefhebbers. We hebben Fundacja Nasz Las (‘Stichting Ons Bos’) opgericht om de biodiversiteit te beschermen rond het oudste Poolse bos – het Białowieża-bos, een van de laatste oerbossen in Europa.

Onze missie is om te zorgen voor de wildernis van de natuur en haar biodiversiteit te bewaren voor toekomstige generaties. We zijn niet tegen menselijk ingrijpen, maar we geven er wel om de natuur ruimte te geven voor zelfregulering, natuurlijke processen van leven en dood, voor wildheid. Want de schoonheid van het Białowieża-woud ligt in de wildheid, de oer natuur en de rijkdom aan flora en fauna.

Hoe doen we het?

Samen met onze partners en toegewijde vrijwilligers zamelen we fondsen in voor bosbescherming en bebossing van nieuwe gebieden in de buurt van het bos van Białowieża. Wij gebruiken methodes volgens de laatste kennis over bosecologie. Waar mogelijk kiezen we altijd voor passieve bebossingsmethoden die een natuurlijk bos garanderen waar bomen goed wortelen – in tegenstelling tot conventionele kwekerijplantmethoden die het wortelstelsel in een vroeg stadium van de boomontwikkeling aantasten.

Dankzij passieve bosbouw ondersteunen we de ontwikkeling van de biodiversiteit, inclusief lokale soorten flora, fauna en schimmels. Omdat we weten dat de natuur de natuurlijke kracht heeft van groei, schoonheid en diversiteit!

We zetten in op “wildheid”!

Dennenmonoculturen verschijnen steeds vaker in de buurt van het Białowieża National Park. Uniforme herbebossing helpt niet om deze unieke en zo rijke plek te behouden. Om de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en ruimte te geven aan de ontwikkeling van vele soorten, leggen wij als Stichting Nasz Las natuurlijke bossen aan.

Omdat we het ontstaan van bossen anders zien:

  • We geven de bomen die we planten meer ruimte om te groeien. En daardoor meer ruimte en zon voor andere soorten die eronder leven.
  • We planten alleen bomen en struiken die in de directe omgeving voorkomen en zorgen voor de biodiversiteit.
  • De zaailingen die we gebruiken komen van de dichtstbijzijnde kringen.
  • We geven de mogelijkheid om de soort uit het Białowieski Park ook buiten de grenzen te verspreiden. Omdat de natuur voor zichzelf kan zorgen, geen grenzen kent en haar mooiste gezicht het wildste is.
  • We geven de natuur meer controle en toekomstige generaties een kans om te genieten van wilde en natuurlijke bossen.

Educatie en bewustwording

Door te werken aan de aanplant en bescherming van het bos kunnen we de opgedane kennis wereldwijd verspreiden: ook in Nederland en in heel Polen. Onze activiteit maakt deel uit van de sterke wereldwijde trend van rewilding, die vraagt om het vergroten van de wilde natuur. Rewilding gaat ervan uit dat de achtergebleven natuurgebieden vanzelf weer in evenwicht komen. Dankzij het ontbreken van menselijke tussenkomst in een bepaald gebied neemt de diversiteit toe, is er een terugkeer van wilde dieren.

Een belangrijk onderdeel van onze filosofie is het vergroten van het ecologisch bewustzijn, met aandacht voor de voordelen van contact met de natuur. Een gezonde omgeving is ook een bron van drinkwater, schone lucht en een beter welzijn.

Een heel belangrijk project is de organisatie van The Nasz Las Expeditions, oftewel het ervaren van het oerbos tijdens een verblijf van enkele dagen in Białowieża.

Ons team:

Ons Forest-team bestaat uit mensen die STOP zeggen. We zijn het niet eens met het steeds vaker negeren van de vernietiging van unieke plekken, met het uitsterven van soorten. Stop monoculturen! Daarom werken we aan het verminderen van schade en het herstellen van ecosystemen. Gelukkig zijn we niet alleen – veel vrienden en vrijwilligers werken ook graag aan de verbetering van de biodiversiteit rond het bos van Białowieża.

Współpracują z nami: