O nas

Ratujemy bioróżnorodny las!

Nasza misja

Jesteśmy miłośnikami natury. Powołaliśmy Fundację Nasz Las, aby ochronić bioróżnorodność wokół najstarszego polskiego lasu – Puszczy Białowieskiej, która jest jednym z ostatnich lasów pierwotnych w Europie.

Naszą misją jest dbać o dzikość natury i ocalenie jej różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń. Nie jesteśmy przeciwni ludzkiej ingerencji, ale zależy nam na dawaniu naturze przestrzeni na samoregulację, naturalne procesy życia i śmierci, na zdziczenie. Bo piękno Puszczy Białowieskiej polega na jej dzikości, pierwotności i bogactwie flory i fauny.

Jak to robimy?

Razem z naszymi partnerami i poświęconymi sprawie wolontariuszami zbieramy fundusze na ochronę lasów i zalesianie nowych terenów niedaleko Puszczy Białowieskiej. Stosujemy metody zgodne z najnowszą wiedzą o ekologii lasu. Jeśli to tylko możliwe, zawsze wybieramy pasywne metody zalesiania, które gwarantują naturalny las, gdzie drzewa prawidłowo się ukorzeniają – w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod sadzenia szkółek leśnych, które upośledzają system korzeniowy na wczesnym etapie rozwoju drzewa.

Dzięki pasywnej uprawie leśnej, sprzyjamy rozwojowi bioróżnorodności, w tym lokalnych gatunków flory, fauny i fungi. Bo wiemy, że natura ma w sobie naturalną moc wzrostu, piękna i różnorodności!

Stawiamy na “zdziczenie”!

Coraz częściej w okolicy Białowieskiego Parku Narodowego pojawiają się monokultury sosnowe. Jednolite zalesianie nie pomaga w zachowaniu tego unikalnego i tak bogatego miejsca. Aby powstrzymać spadek bioróżnorodności i dać miejsce do rozwoju wielu gatunkom, jako Fundacja Nasz Las tworzymy lasy naturalne.

Bo tworzenie lasów widzimy inaczej:

  • Sadzonym przez nas drzewom dajemy więcej przestrzeni do wzrostu. A co za tym idzie, więcej przestrzeni i słońca innym gatunkom, które żyją poniżej.
  • Sadzimy tylko drzewa i krzewy, które występują w bezpośrednim sąsiedztwie, dbając o bioróżnorodność.
  • Sadzonki, których używamy pochodzą z najbliższych szkoleń.
  • Dajemy możliwość rozprzestrzenienia się gatunkom z Parku Białowieskiego także poza jego granicami. Bo natura sama potrafi o siebie zadbać, nie zna granic, a jej najpiękniejszym obliczem jest to najbardziej dzikie.
  • Dajemy więcej kontroli naturze, a przyszłym pokoleniom szansę cieszyć się z dzikich i naturalnych lasów.

Edukacja i świadomość

Praca przy sadzeniu i ochronie lasu pozwala nam rozpowszechniać zdobytą wiedzę na całym świecie: także w Holandii i na terenie całej Polski. Nasza działalność wpisuje się w mocny globalny trend rewilding (ang. rewild, pl. ponowne zdziczenie), który postuluje zwiększenie obszarów dzikiej przyrody. Rewilding zakłada, że pozostawione obszary naturalne same wracają do stanu równowagi. Dzięki braku ingerencji człowieka na danym obszarze zwiększa się różnorodność, następuje powrót dzikich zwierząt.

Ważnym elementem naszej filozofii jest zwiększanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, zwracając uwagę na zalety wynikające z kontaktu z naturą. Zdrowe środowisko jest także źródłem wody pitnej, czystego powietrza oraz zapewnia lepsze samopoczucie.

Niezwykle ważnym projektem jest organizowanie The Nasz Las Experience, czyli doświadczanie lasu pierwotnego w czasie kilkudniowego pobytu w Białowieży.

Nasz zespół:

Zespół Naszego Lasu tworzą ludzie, którzy mówią STOP. Nie zgadzamy się z coraz częstszym ignorowaniem niszczenia unikalnych miejsc, z wymieraniem gatunków. Stop monokulturom! Dlatego działamy w kierunku zmniejszania zniszczeń oraz odbudowy ekosystemów. Na szczęście nie jesteśmy sami – wielu przyjaciół i wolontariuszy również z radością działa na rzecz poprawy bioróżnorodności wokół Puszczy Białowieskiej.

Współpracują z nami: